Koronektomi

20 yaş dişi yaklaşık 17 yaşından sonra çıkan son dişimizdir. Akıl dişi olarak da isimlendirilir. Ancak genellikle bu dişlerin çıkacağı alan yetersiz olmakta ve tam olarak çıkması mümkün olmamaktadır. Tam çıkamayan bu dişler “gömülü diş” olarak tanımlanmaktadır. Gömülü 20 yaş dişleri tekrarlayan dişeti enfeksiyonlarına ve buna bağlı olarak da ağrı ve şişliğe sebep olabilirler.

Okumaya devam et “Koronektomi”

Diş Hekimliğinde Piezocerrahi

Piezocerrahi nedir?

Piezocerrahi, piezoelektrik kemik cerrahisi olarak da bilinir ve piezoelektrik titreşimlerle yumuşak dokuya zarar vermeden kemiği kesmeye veya aşındırmaya yarayan bir sistemdir. Piezoelektrik; bazı kristaller, seramikler veya kemiğe uygulanan basınç ile elektrik oluşması prensibine dayanır. Karşıt piezoelektrik etkisi ise kristale elektrik uygulanması ile şekil değişikliği oluşmasıdır. Piezocerrahi bu prensibe dayanmaktadır.

Piezocerrahi neden yumuşak dokuya zarar vermez?

Piezocerrahi cihazının ucunun titreşim miktarı 60-200 mikron aralığındadır. Yani milimetrenin 1/20 ile 1/5 kadar hareket eder. Bu aralıkta titreşim sayısı ise saniyede 25-35 bin aralığındadır. Bu frekans (20Hz-20kHz) olan duyması aralığının üstünde olduğu için ultrasonik frekans olarak isimlendirilir. Bu titreşim aralığında ve hızında hareket eden bir uç, yumuşak dokuya zarar vermeden sadece kemik dokuyu kesmektedir.

Piezocerrahi hangi alanlarda kullanılmaktadır?

Piezocerrahi; diş hekimliği (implantoloji, gömülü diş cerrahisi, atravmatik diş çekimi, sinüs lifting, blok greft ameliyatları, distraksiyon osteogenezisi, ortognatik cerrahi, apikal rezeksiyon, ortodontik cerrahi vb), KBB, ortopedi, beyin ve sinir cerrahisi gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Özellikle alveolar split osteotomi ve blok greft elde edilirken, çok ince, kontrollü ve sinir hasarı riskini en aza indirecek şekilde kemik kesisi yapılabilmesi büyük avantaj olmaktadır.

Son yıllarda implant yuvasının hazırlanması veya implant çıkartılmasında kullanılmaktadır. Osteojenik etkisi nedeniyle osseoentegrasyon daha olmaktadır.

Lefort I veya sagital split osteomilerde de başarıyla kullanılmaktadır. Ancak özellikle uzun kesilerin yapıldığı bu tür cerrahilerde operasyon süresi uzamaktadır.

Piezocerrahinin avantajları nelerdir?

Piezocerrahinin en önemli avantajı sadece kemik dokuyu kesmesidir. Yumuşak dokuya zarar vermeden kesi yapması özellikle sinir hasarını önlemede çok önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Steril serum ile bölgenin sürekli yıkanması ve kanama durdurucu özelliği cerraha çok iyi bir görüş sağlamaktadır. Klasik aletlere göre çok kontrollü ve ince kemik kesileri yapılabilmektedir. Kavitasyon etkisi ile bakteri hücre duvarını parçalayarak antibakteriyel etkisi olduğu da gösterilmiştir.

Piezocerrahi ile yapılan gömülü diş ve implant cerrahilerinden sonra daha az ağrı ve şişlik oluşmaktadır. İmplant cerrahisinde geleneksel yöntemlere göre osseoentegrasyon (implant ve kemiğin kaynaşması) sürecinin daha hızlı olduğu gösterilmiştir.

Piezocerrahi, ortodontik tedavilerde dişlerin çok daha hızlı hareket ettirilmesini sağlayabilmektedir.

Piezocerrahinin dezavantajları var mıdır?

Piezocerrahinin en önemli dezavantajı sistemin pahalı olmasıdır. Diğer bir dezavantaj ise operasyon süresinin bir miktar artmasıdır. Kullanımı tecrübe gerektirir ve uygun irrigasyon yapılmayıp, fazla basınç uygulandığında ısı artışına sebep olur.

Diş Hekimliğinde Antibiyotik Kullanımı ve Direnç Sorunu

Prof. Dr. Serkan Polat’ın “Diş Hekimliğinde Antibiyotik Kullanımı ve Direnç sorunu” konulu sunumuna ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu sunumda antibiyotiklerin tarihçesi, kullanımı ile ilgili genel bilgiler ve çağımızın en büyük sağlık sorunlarından birisi olan antibiyotik direnci sorunu ele alınmıştır.

Diş Hekimliğinde Antibiyotik kullanımı ve direnç sorunu

Tümörlerin Tedavileri

Sert doku tümörlerinin cerrahi tedavileri, ağız boşluğunun kötü huylu ve iyi huylu tümörlerinin cerrahi tedavileri, yumuşak dokuların iyi huylu lezyonlarının cerrahi tedavileri, çenelerin rekonstrüksiyonu, radyoterapi ve kemoterapi gören hastalara yaklaşım konularını içeren ders notudur.

Tümörlerin Tedavileri

3. Sınıf Ders Notu

Muayene, laboratuvar tettikleri, radyolojik tetkikler, patolojik tetkik yöntemleri ve patoloji, hastanın cerrahi olarak değerlendirilmesi, sistemik hastalıkların varlığında hastaya yaklaşım, dezenjeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri, cerrahi aletler ve kullanımları, insizyon ve sütur teknikleri, diş çekimi, cerrahi diş çekimi, Gömülü dişler, diş çekimi komplikasyonları, diş hekimliğinde ilaç bilgisi, endokardit proflaksisi, yara iyileşmesi, ağız yaraları, elektrocerrahi, kriocerrahi konularını içeren ders notunu indirmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız. 

3.SINIF ders notu