Prof. Dr. Serkan Polat

Hakkımda

1996 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdim. 2002 yılında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi doktora programından mezun oldum. 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör unvanı aldım. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery ve International Association for Dental Research üyesiyim.

2006 Mayıs – 2007 Mart ayları arasında Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD’da Doç. Diş Tbp. Ast/Tğm olarak hizmet verdim. 2011 Aralık – 2012 Ocak aylarında “St George’s University Hospitals, Department of Oral and Maxillofacial Surgery” kliniğinde gözlemci öğretim üyesi olarak bulundum.

Klinik ve araştırma ortamında kullanılan İngilizce “Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD; Schiffman et al. 2014)” enstrümanı için İsveç’in Malmö şehrinde Nisan 2015’te düzenlenen eğitim ve kalibrasyon kursunu tamamladım.

“International Network for Orofacial Pain and Related Disorders Methodology (INfORM)” tarafından hazırlanmış olan “Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (2014)”ün Türkçe sürümünü hazırlayan ekibin liderliğini yapmaktayım (https://ubwp.buffalo.edu/rdc-tmdinternational/tmd-assessmentdiagnosis/dc-tmd/dc-tmd-translations/).

2012 ile 2016 yılları arasında Diş Hekimliği Dekanları Konseyinin “Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu” başkanlığını yürüttüm. Alt Kurul; bu dönemde “Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi ulusal Çekirdek Eğitim Programı – 2016” (DUÇEP-2016) olmak üzere “Diş Hekimliği Fakültelerinin Öğrenci Alabilmeleri için Gerekli Olan Asgari Kriterler”, “Türkiye’de Akademik Ortamın İyileştirilmesi” gibi ülkemiz için önemli olan çalışmalara imza atmıştır. 2022 yılına kadar aynı kurulda ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlığını temsilen üye olarak görev yaptım. Son görevimiz olarak “Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi ulusal Çekirdek Eğitim Programı – 2021” tamamlayarak teslim ettik. Ekimizde yakaladığımız uyum ve verimliliği devam ettirerek artık “Ulusal Diş Hekimliği Eğitim Gönüllüleri” olarak diş hekimliği eğitimini geliştirmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Ocak 2018 tarihinden itibaren AKADENTIA Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde, ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı olarak çalışmaktayım.

İlgi alanlarım; implantoloji (sinüs lifting, blok greft uygulamaları, piezocerrahi, all on four) temporomandibuler eklem rahatsızlıkları (çene eklemi hastalıkları), lazer uygulamaları ve oral cerrahi işlemlerdir.