admin

1996 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirmiştir. 2002 yılında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi doktora programından mezun olmuştur. 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör unvanı almıştır. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery ve International Association for Dental Research üyesidir. 22 yılın üzerinde klinik deneyime sahiptir. 1997 yılında Sulzer Medica Sulzer Calcitek Inc. tarafından düzenlenen “A comprehensive surgical training program featuring Sulzer Calcitek’s Spline Dental Implant System” konulu eğitim programını tamamlamıştır. 1997 yılından itibaren implant uygulamaları yapmaktadır. 2006 Mayıs – 2007 Mart ayları arasında Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD’da Doç. Diş Tbp. Ast/Tğm olarak hizmet vermiştir. 2011 Aralık – 2012 Ocak aylarında “St George’s University Hospitals, Department of Oral and Maxillofacial Surgery”kliniğinde gözlemci öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Prof. Dr. Serkan Polat, klinik ve araştırma ortamında kullanılan İngilizce “Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD; Schiffman et al. 2014)” enstrümanı için İsveç’in Malmö şehrinde Nisan 2015’te düzenlenen eğitim ve kalibrasyon kursunu başarıyla tamamlamıştır. “International Network for Orofacial Pain and Related Disorders Methodology (INfORM)” tarafından hazırlanmış olan “Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (2014)”ün Türkçe sürümünü hazırlayan ekibin başında bulunmaktadır (https://ubwp.buffalo.edu/rdc-tmdinternational/tmd-assessmentdiagnosis/dc-tmd/dc-tmd-translations/). 2012 ile 2016 yılları arasında Diş Hekimliği Dekanları Konseyinin “Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu” başkanlığını yürütmüştür. Alt Kurul bu dönemde “Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi ulusal Çekirdek Eğitim Programı – 2016” (DUÇEP-2016) olmak üzere “Diş Hekimliği Fakültelerinin Öğrenci Alabilmeleri için Gerekli Olan Asgari Kriterler”, “Türkiye’de Akademik Ortamın İyileştirilmesi” gibi ülkemiz için önemli olan çalışmalara imza atmıştır. Prof. Dr. Serkan Polat halen aynı kurulda ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlığını temsilen üye olarak görev yapmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergiye hakemlik yapmıştır. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda konferanslar vermiştir. “Principles of Oral and Maxillofacial Surgery” kitabının Türkçe sürümünün bölüm editörlüğünü yapmıştır. “Rijit membran ile greftsiz kemik oluşturma yöntemi” isimli patenti bulunmaktadır. Mesleki ilgi alanları; implantoloji (sinüs lifting, blok greft uygulamaları, piezocerrahi, all on four) temporomandibuler eklem rahatsızlıkları (çene eklemi hastalıkları), lazer uygulamaları ve ağız cerrahisi işlemleridir. Son yıllarda özellikle çözüm bulunmakta zorlanılan ağrılı hastalarda botulinum toksin uygulamaları üzerine çalışmaktadır.

Koronektomi

20 yaş dişi yaklaşık 17 yaşından sonra çıkan son dişimizdir. Akıl dişi olarak da isimlendirilir. Ancak genellikle bu dişlerin çıkacağı alan yetersiz olmakta ve tam olarak çıkması mümkün olmamaktadır. Tam çıkamayan bu dişler “gömülü diş” olarak tanımlanmaktadır. Gömülü 20 yaş dişleri tekrarlayan dişeti enfeksiyonlarına ve buna bağlı olarak da ağrı ve şişliğe sebep olabilirler.

Diş Hekimliğinde Piezocerrahi

Piezocerrahi nedir? Piezocerrahi, piezoelektrik kemik cerrahisi olarak da bilinir ve piezoelektrik titreşimlerle yumuşak dokuya zarar vermeden kemiği kesmeye veya aşındırmaya yarayan bir sistemdir. Piezoelektrik; bazı kristaller, seramikler veya kemiğe uygulanan basınç ile elektrik oluşması prensibine dayanır. Karşıt piezoelektrik etkisi ise kristale elektrik uygulanması ile şekil değişikliği oluşmasıdır. Piezocerrahi bu prensibe dayanmaktadır.

Diş Hekimliğinde Antibiyotik Kullanımı ve Direnç Sorunu

Prof. Dr. Serkan Polat’ın “Diş Hekimliğinde Antibiyotik Kullanımı ve Direnç sorunu” konulu sunumuna ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu sunumda antibiyotiklerin tarihçesi, kullanımı ile ilgili genel bilgiler ve çağımızın en büyük sağlık sorunlarından birisi olan antibiyotik direnci sorunu ele alınmıştır. Diş Hekimliğinde Antibiyotik kullanımı ve direnç sorunu

Tümörlerin Tedavileri

Sert doku tümörlerinin cerrahi tedavileri, ağız boşluğunun kötü huylu ve iyi huylu tümörlerinin cerrahi tedavileri, yumuşak dokuların iyi huylu lezyonlarının cerrahi tedavileri, çenelerin rekonstrüksiyonu, radyoterapi ve kemoterapi gören hastalara yaklaşım konularını içeren ders notudur. Tümörlerin Tedavileri

3. Sınıf Ders Notu

Muayene, laboratuvar tettikleri, radyolojik tetkikler, patolojik tetkik yöntemleri ve patoloji, hastanın cerrahi olarak değerlendirilmesi, sistemik hastalıkların varlığında hastaya yaklaşım, dezenjeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri, cerrahi aletler ve kullanımları, insizyon ve sütur teknikleri, diş çekimi, cerrahi diş çekimi, Gömülü dişler, diş çekimi komplikasyonları, diş hekimliğinde ilaç bilgisi, endokardit proflaksisi, yara iyileşmesi, ağız yaraları, elektrocerrahi, kriocerrahi konularını içeren …

3. Sınıf Ders Notu Read More »